buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2018

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Antalka µgota

A tanári kiégés


2018. 208 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2018
ISBN: 6-13-824009-X (613824009X)
Neue ISBN: 978-6-13-824009-9 (9786138240099)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Olyan téma foglalkoztat, mely aktualitása megoldáskésztetésre sarkall, mely téma jelenléte adott, azonban negatív következményeinek megelözési fontosságára nem fektetödik megfelelö hangsúly. Bár a kiégés szindróma fogalma a 70´-es évek közepétöl már ismeretes, magyar nyelvterületen csak az utóbbi években kezdtek beszélni róla, s a tanügyben romániai magyar nyelvterületen felmérés még nem történt a kiégés-érintettséget vonatkozóan. A kutatás jelentöségét és hasznát abban látom, hogy a magyar iskoláztatás minösége azon is múlik, hogy milyen a magyar kisebbség oktatási ellátórendszerében dolgozók lelki egészsége, hogy milyen támogatást tudnak kapni munkájuk minöségi ellátásához. A humán eröforrás szakmai és pszichés állapota befolyással lehet a felnövekvö generációkra, ezért fontosak azok a kutatások, amelyek e terület, az iskola, az oktatás, nevelés világának jobb megismeréséhez járulnak hozzá. A kutatás eredményei segíthetik az érintetteket, érdekelteket, a döntéshozókat abban, hogy tényekkel, kutatással alátámasztott érveket állítsanak a pedagógusoknak nyújtandó támogatás mellé az iskolán belül és kívül, a képzésben, továbbképzésben.
Az Erdélyi szerzö Sepsiszentgyörgyön született. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen (melynek jelenleg társtanára), a szegedi József Attila Tudományegyetemen, a hollandiai Windesheim University-n végezte, pszichológiából, pedagógiából, irodalomból. A Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyeten doktorált. Férjezett családanya.