buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2018

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Vigné Lencsés µgnes

Valós számsorozatok és számsorok


2018. 168 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2018
ISBN: 6-13-824079-0 (6138240790)
Neue ISBN: 978-6-13-824079-2 (9786138240792)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


A "Valós számsorozatok és számsorok" a m szaki, természettudományos felsöoktatás analízis anyagának két szorosan egymásra épülö alapozó fejezete. Az induktív fogalomalkotás módszerével, példákon keresztül alkotja meg a téma fogalmi hálóját. A számsorozatokat mint speciális függvényeket vezeti be, így a sorozatok tulajdonságainak jellemzése során párhuzamot tud vonni a függvényekre megismert hasonló fogalmakkal. A fogalmak közti kapcsolatokat, a tételeket felfedezteti; ezek bizonyítását különbözö stratégiákkal, módszerekkel végzi, mely jól szolgálja a gondolkodási képesség fejlesztését. A böséges feladatválasztékból elsajátítható a határértékszámítással kapcsolatos gondolkodásmód. A példák között olyan összegekkel definiált sorozatokkal is találkozunk, amelyek elökészítik a sorok részletösszeg-sorozatának vizsgálatát. A definíciók, tételek és példák szorosan egymásra épülnek, egymást erösítik. A könyv logikusan felépített, kellöen részletezve tárgyalja a valós számsorozatokra, számsorokra vonatkozó minden olyan eredményt, amelyek egy egyetemi kurzus során elöfordulnak. A könyv tekinthetö az egyetemi elöadások és gyakorlatok forrásaként, de alkalmas a téma önálló elsajátítására is.
µgnes, Vigné Lencsés
Közel 40 éves pedagógusi pályámból a hét év gimnáziumi tanári tevékenységemet a Pécsi Pollack Mihály M szaki Föiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematika Tanszékén végzett oktatói munka követte. Tudományos fokozataimat az analízis, a matematika-didaktika és szakmódszertan területén szereztem.