buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2018

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Krániczné Szabó µgnes

A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál


2018. 232 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2018
ISBN: 6-13-825581-X (613825581X)
Neue ISBN: 978-6-13-825581-9 (9786138255819)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Az értekezés magyar nyelven elsö ízben vizsgálja a középiskolás hallássérült tanulók lexikális elöhívási folyamatainak m ködését saját készítés tesztekkel, nagy mennyiség empirikus adatra támaszkodva. Aktualitását az adott populáció nyelvének szórványos ismerete indokolja a magyar szakirodalomban. A minöségi és mennyiségi elemzések során kapott adatok hozzájárulnak a hallássérültek mentális lexikonának megismeréséhez, mely adatok a pszicholingvisztikai vonatkozások mellett számos nyelvészeti tudományterületen (fonetika, beszélt nyelvi grammatika,...) valamint a magyartanítás módszertanában egyaránt hasznosíthatók, de a pedagógia, a gyógypedagógia, a szociológia vagy a pszichológia szakterülete is meríthet belöle.
µgnes, Krániczné Szabó
Logopédus, hallássérültek pedagógusa, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet oktatási programján védte meg disszertációját 2018-ban. Utazó gyógypedagógusként dolgozik, munkája során a NILD képzéseken szerzett ismereteit is alkalmazza. Kutatási területei a lexikális hozzáférés és a fonológiai tudatosság.