buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2018

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Kotsis µgnes

A diplomás képzés tömegesedésének munkaeröpiaci következményei


Túlképzés és túlképzettség
2018. 248 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2018
ISBN: 6-202-48704-6 (6202487046)
Neue ISBN: 978-6-202-48704-7 (9786202487047)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Jelen könyv kiadásának a célja, hogy egy olyan területet és vizsgálati módszert mutasson be az olvasóknak, amely a nemzetközi tudományos világban már régóta jelen van, ugyanakkor Magyarországon kevesek által alkalmazott, és kutatott terület. Ezzel lehetöséget teremtsen arra, hogy akár aktív, akár leendö kutatók megismerhessék és alkalmazásával tovább bövítsék a magyar kutatási eredményeket. De nemcsak a szakmai közönség számára lehet hasznos a könyv elolvasása. Reményeink szerint alkalmas lesz arra is, hogy a laikus olvasók számára is érthetöen és szemléletesen mutassa be, hogyan lehet a túlképzés kérdését tudományos alapokon értelmezni és arról véleményt formálni. A m három nagy fejezetböl áll. Az elsö rész egy elméleti összefoglaló az oktatás gazdasági szerepével foglalkozó irodalmakról. A második fejezet átfogó munkapiaci elemzést tartalmaz az 1990 és 2017 közötti idöszaka vonatkozóan. A harmadik fejezet pedig egy adatbázis elemzés, amely további adalékokat szolgáltat a túlképzés és túlképzettség jelenségének vizsgálatához.
Kotsis µgnes 2006-ban szerzett közgazdász-gazdálkodási diplomát a Debreceni Egyetemen. Azóta számos munkaerö-piaci projektben vett részt. 2012-ben szerzett PhD fokozatot, jelenleg a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán oktató, egyetemi adjunktus.